Obb-O-Tour 2016 Lauf 3 (03.10.2016) Obb-O-Tour 2016 Lauf 3 (03.10.2016)